Regissør Tonje Hessen Schei snakker on DRONE på NRK radio.

Comment